KONTAKT

MDTC STROJE s.r.o.
Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prevádzka:
Pod Kaštieľom 629/14, 018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO: 52 226 085   
IČ DPH: SK2120 967 046
Tel: +421 42 44 34 004
e-mail: info@mdtc.sk, stroje@mdtc.sk
Bankové spojenie: 
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK13 0200 0000 0041 7660 8253
BIC(SWIFT) SUBASKBX

MDTC, s.r.o.
Benkova 4025/6, 036 01 Martin
IČO: 45 324 727   
IČ DPH:  SK2022 950 611
Tel: +421 42 44 34 004
e-mail: kotrik@mdtc.sk